TEMSİLCİLERİMİZ

Temsilcilerimiz Sayfası Yakında Aktif Olacaktır.

 
Üye Panel
Kullanıcı Adı :
Şifre :
Kayıt Ol
Şifremi Unuttum
Dernek Tüzüğü
 
Forum Sayfamız

 
Duyurular
DUYURU:14.04.2015
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI PERSONEL BAŞKANLIĞI İLE YAPILAN TOPLANTI Suçlamadan, kırmadan konuşmak her zaman kazandırır prensibi gereği, J..
Facebook - Twitter

 
 
ALDEMİR SİLAHÇILIK

 
DUYURU:14.04.2015

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI PERSONEL BAŞKANLIĞI İLE YAPILAN TOPLANTI

Suçlamadan, kırmadan konuşmak her zaman kazandırır prensibi gereği, Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığı ile 14 Nisan 2015 tarihinde 2 (iki) saatlik yaptığımız görüşme neticesinde;UZDER olarak sorunlar dile getirilmiş,sorunlara ne gibi olumlu çalışmalar yapıldığı tarafımıza aktarılmıştır. UZDER'e iletilen Kıt'alardaki münferit olaylar anlatılmış bunlara tek tek ilgilenilmiştir ve not alınarak gereği yapılacağı bildirilmiştir.UZDER'in girişimleri sonucu yapılan çalışma ve faaliyetler şunlardır.

1. Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlar özlük haklarının bir başka statüye bağlanmasını istemiyoruz; 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu’nun 21’inci ve 3269 sayılı Uzman erbaş kanunun 16 ncı (Ek cümle : 11/2/2014-6519/52 md.) maddesindeki; “Ayrıca, Uzman Jandarmalara ve Uzman erbaşlara dereceleri itibariyle Astsubaylar için belirlenmiş olan ek göstergelerin 2/3’ü uygulanır” ifadesi sebebiyle emeklilik ikramiyesi ve maaş farkı dolayısıyla mağduriyet oluşmaktadır. 2/3 oranının kaldırılarak “aynısı uygulanır” ifadesinin kabul edilmesini istiyoruz.

Cevap: Bu konu ile ilgili çalışmaların devam ettiğini,tarafımıza belgeli bir şekilde gösterdiler.

2. Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlar orduevlerinden yararlanmak istiyor; Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlar TSK’lerinin en önemli unsurlarından olmasına rağmen orduevlerinden yararlanamamaktadır. Bu hususta kişi temel hak ve özgürlerini ihlal eden, insan onurunu çok ağır bir şekilde rencide edici, acı ve trajik hadiseler yaşanmaktadır. Bu ihlallerin ortadan kalkması ve TSK’lerinin çok önemli bir parçası olan uzman jandarma ve uzman erbaşların kuruma olan aidiyet duygusunun artması için mevcut orduevlerinden yararlanmasını veya uzman jandarma ve uzman erbaşlar için her ilde ihtiyacı karşılayacak şekilde orduevi yapılmasını istiyoruz ve 211 sayılı kanunun Anayasamızın 10 ncu maddesine ‘’ Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri nedenlerle ayırım gözetilmeksizin yasalar karşısında eşittir. (Ek: 7.5.2004-5170/1. m.)Kadınlar ve erkekler, eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Hiçbir kişiye, aileye, gruba ya da sınıfa ayrıcalık tanınamaz. Devlet organları ve yönetim makamları, bütün işlemlerinde yasalar karşısında eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır.’’ İnsan haklarının evrensel ilkesi olan eşitlik ilkesine ve hakkaniyete aykırı olduğu .
211 Sayılı TSK. İç hizmet kanununa göre TSK. Mensubu Uzman jandarma ve Uzman Erbaş rütbelerinin de Orduevi , Askeri gazino ve Sosyal tesislerden yararlanabilmeleri için ilgili kanun ve yönetmeliklerde gerekli düzenleme yapılarak TSK. Mensubu Uzman jandarma ve Uzman Erbaş rütbelerinin bu tesislerden yararlanacak TSK mensupları kapsamına alınmasını ve bu tesislere üyelik imkanlarının oluşturulması gerektiği yönde gerekli çalışmanın yapılmasını istiyoruz.

CEVAP: Tüm personelin faydalanacağı bütün illerde ek tesisler yapılacağını söylediler.

3. (Değişik: 1/7/1992 - 3829/2 md.) Bunlardan muvazzaf askerlik hizmetini yapmamış olanların, sağlık kurullarınca Uzman Jandarma adayı olamayacağına karar verilenler hariç olmak üzere, okulda geçen süreleri hizmetlerinden sayılmaz.
Ancak Türk Silahlı kuvvetlerinin diğer personeli olan Subay ve Astsubayların naspedilmek üzere okudukları kaynak okullarda geçen süreler , 5510 sayılı Sosyal güvenlik ve genel sağlık sigortası kanunun 4/4- d maddesine göre , sigortalı sayılmaktadır. Aynı kanunun 46/1 maddesine göre , Subay ve Astsubayların nasıp edilmek üzere belirtilen kaynak okullarda okuyan öğrencilerin öğrenci harçlıkları ile ilgisine göre en az aylık alan Teğmen veya Astsubay çavuş’un prime esas kazançları arasındaki farkın primin öğrenciler adına kurumlarınca karşılanacağı düzenlenmiştir.
İçişleri Bakanlığına bağlı Jandarma Genel Komutanlığı gibi Emniyet ve asayişten sorumla Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında, Uzman jandarmalarla statüdeki ‘’ polis nasbedilmek üzere Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde polislik eğitimine tabi tutulan adaylar’’ ın da Okulda geçen sürelerinin 5510 sayılı kanunun 4/4-e maddesine göre sigortalı sayıldığı bir gerçektir. Bu durumda mağdur durumda olan ve aynı şartlar altında okul okuyan Uzman jandarmaların okulu ne zaman sayılacaktır,bu konu bir çok meslektaşımızı mağdur etmektedir. Uzman Jandarmalar ordu mensubu değil midir?

CEVAP: Çalışma başlatacaklarını söylediler.

4. 2014 Yılı Yan Ödeme Kararnamesindeki Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlara verilen tazminat miktarlarındaki adaletsizlik ve eşitsizliklerin ortadan kaldırılması ve bu konuda yasal düzenlemeye gidilmesini talep ediyoruz;
2014 yılı Yan Ödeme Kararnamesi Anayasamızın eşitlik ilkesine aykırıdır. Çünkü aynı işi yapan personele farklı ücretler ödenmesi, ödenen ücretler arasında büyük farklılıklar 
eşitsizlik, meslektaşlarımız arasında haksızlığa ve hukuksuzluğa uğradığı hissi yaratmaktadır. Bu konunun İnsan haklarının evrensel ilkesi olan eşitlik ilkesine ve hakkaniyete aykırı olduğunun kabul edilerek düzeltilmesini.

CEVAP: 2015 yılı Yan Ödemesi Kararnamesinde bu hususlara dikkat edildiğini aktardılar.

5. Uzman Erbaşların sözleşmeleri 45 yaşına kadar olup, 45 yaşından sonra sivil memurluğa geçirilen oradan da emekliliği hak edene kadar çalıştırılıp zorla emekli edilmektedir, Ayrıca dereceleri 3 derece geri çekilerek kazanılmış hakları ellerinden alınmaktadır. Bu durum maddi yönden personeli mağdur etmektedir. O yaştan sonra insanların yeni bir mesleğe adapte olmaları, yeni bir mesleği öğrenmeleri çok zordur. Pek çok uzman erbaş bundan dolayı ruhsal çöküntü içine girmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri 85 bin uzman erbaş için yeni kadro tahsisi yapmalı ve onları sözleşmeli durumundan çıkararak bu sorunu çözmelidir. Ulusal Güvenlik sözleşmeye bağlı kılınamaz.

CEVAP: Bu sorunla ilgili kanun teklifi hazırlatacaklarını ve Ekim 2015 TBMM gönderileceğini söylediler.

6. Rahatsızlığı nedeniyle bir yıl içerisinde 90 gün hava değişimi alan Uzman Erbaşın Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilmektedir. Görevi nedeniyle bile olsa rahatsızlanan personelin böylesine cezalandırılması akıl alacak gibi değildir. Örnek verecek olursak Gaziantep ilinde görev yapan bir Uzman erbaş rahatsızlığından dolayı dizinden Ameliyat olmuş ve 45 gün hava değişimi alarak hava değişimine müteakip tekrar kontrole çağrılmıştır, bu ameliyatın tıpta iyileşme süresi 120 gündür bu durumda personelin sözleşmesi mevcut kanuna göre fesh edilmesi gerekmektedir, insan olarak bu arkadaşlar hiç rahatsızlanmayacak mı yoksa meslekten atılmak korkusuyla sağlıklarını hiçe mi sayması gerekiyor, bu durumun tekrar gözden geçirerek 85 bin uzman erbaşın sorununa çare bulunarak kanunda düzeltme yapılmalıdır.

CEVAP: Bu konunun kendilerini de üzdüğünü kanunda değişikliğe gidileceğini beyan etmelerine rağmen, personelin psikiyatri ile ilgili kanun boşluklarından faydalandıklarını, buna engel olacak şekilde düzenlemeye gidileceğini söylediler.

7. Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm personeline beylik tabancası verilmektedir ancak, Türk Silahlı Kuvvetlerin personeli olan Uzman erbaşlara mesleğe başlarken beylik tabancası verilmemektedir. Silahlı Kuvvetlerin silahsız personeli Uzman Erbaşlar kendi parası ile zati tabanca almakta, ayrıca resmi elbise üzerinde bulundurması da engellenmekte olup, bu 
durum personeli dış tehditlerde savunmasız bırakmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerinde muharip sınıflarda görev yapıp da tabanca verilmeyen tek sınıf Uzman Erbaşlardır.

CEVAP: Genelkurmay ile ortak hareket ettiklerini Tüm Uzman Erbaşlara silah verilmesi için LOJ.çalışmalara başladıklarını söylediler.

8. Uzman Erbaşların rütbelerinde düzenlemeye gidilerek 3 yılda bir rütbe almaları ve kendi aralarında (Uzman Jandarmalarda olduğu gibi) hiyerarşi sağlanmalıdır.

CEVAP: Uzman Erbaşların mevcudunun artması sebebiyle böyle bir çalışmanın kaçınılmaz olduğunu söylediler.

9. Uzman Erbaşların doğu görevleri Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan diğer personellere göre fazladır. Bu durum aile bütünlüğünü ve yapısını, psikolojisini, aile boşanmalara, intiharlara kadar gitmektedir. Doğu görev süresinin Subay, Astsubay ve Uzman Jandarma Atama Sicil Yönetmeliğine göre düzenlenme yapılması gerekmektedir.

CEVAP: Maddi yönden özellikle personelin kendilerinin doğu görevi istediğini,batıya tayini çıkanlarında görevlerini uzatmak için dilekçe verdiklerini söylediler.

10. Uzman Erbaşlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan profesyoneller içerisinde sınıfını belli eden spolet takmayan tek personeldir.

CEVAP: Bu konu ile ilgili genelkurmay ile ilgili çalışma yaptıklarını bir iki aya kadar yürürlüğe gireceğini söylediler.

11. Uzman erbaşlara askeri mahkemece verilecek bir günlük ceza TSK’dan ayırma sebebi olarak uygulanmaktadır.

CEVAP:Disiplin kuruluna gelen personelin gerçekten tüm gerçekleri görerek ve araştırmalar yaparak böyle bir karar verdiklerini.Bu zamana kadar haksız yere hiçbir personelin atılmadığını.Kendilerininde aileleri olduğunu bunu düşünerek karar verdiklerini söylediler.

11. Memuriyete geçmeden, emekli maaşı alabilmek için yaş süresini bekleyen Uzman Erbaşlara Türk Silahlı Kuvvetleri tazminat vereceğini söylüyor.Sosyal Güvenlik Kurumu’da “TSK tazminat verirse ben ikramiye veremem kanun böyle diyor” şeklinde söylüyor.Buna göre TSK ortalama 41,500 ila 43,000 TL tazminat öngörürken SGK ortalama ve yıla göre değişim gösteren oranda buda yaklaşık olarak 47,000 ila 51,000 Tl civarında bir farka tekamül etmektedir,SGK arada oluşan farkı görmezden gelmektedir,bu durum yaş süresini bekleyip emekli olmak isteyen her Uzman Erbaşta mağduriyet yaratmaktadır .

CEVAP : 45 yaş ile ilgili çalışma tamamlandığında bu sorununda ortadan kalkacağını söylediler.

12. Mevcut Uzman Erbaş alımlarında Askerliklerinin üzerinden en az 3 (Üç) yıl geçmemiş olma şartı aranmaktadır, Askerlikleri üzerinden Üç yıl geçmiş ve sınavlarda başarı göstermiş olan adaylar bu durum münasebeti ile elenmiş sayılmaktadırlar, önümüzdeki dönem stratejisini profesyonel askerlik üzerine kurmuş ve yeni bedelli askerlik kanunun çıkması hasebi ile TSK’de personel ihtiyacı konusunda eksikliklere sebebiyet vermemesi ve mesleğe hevesli olan vatan evlatlarının şevklerini kırmaması adına bu şartın 5 (Beş) yıla çıkartılması faydalı olacaktır.

CEVAP: ilgili birimlerle görüşüp değerlendireceklerini söylediler.

Ayrıca servislerde daha önce uygulanan prensip emrin geçerli olduğunu personelin buna göre hareket edeceğini kimsenin endişe etmemesi gerektiğini bizlere ilettiler.

''Bizde bu sorunlar ile ilgili verilen ve söylenen sözlerin takipçisi olacağız''.

Yakup TOPRAK
Uzder Genel Başkanı

Kanun ve Yönetmelikler Kitabımız

      Resme tıklayın

 
Başkanımız

Başkanımızın Öz Geçmişi İçin Lütfen Resime Tıklayınız.

 
TÜRKİYE CANIM FEDA
 
Online
 
Şehitlerimiz

 
Saat

 
Hava Durumu